TRAVEL PLANNER

여행에서 남겨야할 것은 기억이 아니라 "추억"입니다. 행복한 추억을 만들 수 있는 정보들을 소개합니다.

Travel Planner

Tourist Information

Nearby attractions

 • 35, Dongmyeonghang-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea 033-633-3171
 • 6-13, Daepohan-1-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea 033-633-3171
 • 16, Jungang-ro=147-beongil, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea 033-633-3501
 • 200, Haeoreum-ro, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea 033-639-2027
 • Oeongchi Port Badahyanggi-ro
  186, Daepohang-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea 033-635-2003
 • Seoraksan-ro, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea 033-636-7700
 • Cheongchoho-banro (Kyodong, Joyang-dong), Sokcho-si 033-639-2690
 • 35, Dongmyeonghang-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea 033-633-3171
 • 3664, DongHae-daero, Sokcho-si 033-639-2690
 • 72, Expo-ro, Sokcho-si 033-633-3171
 • 140, Yeongrangho-beongil, Sokcho-si 033-639-2690
 • 3664, DongHae-daero, Sokcho-si 033-633-3171
 • 8-28, Yeonggeumjeong-ro 5-gil, Sokcho-si 033-633-3406
 • Jodo
  190, Haeoreum-ro, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea 033-633-3171

리조트스토리

View more
롯데리조트에서 만들어 나간 행복한 이야기들을 영상으로 만나보세요.
LOTTE RESORT SOKCHO
LOTTE RESORT SOKCHO
LOTTE RESORT SOKCHO
1 / 3